top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Fotostudio Blitz.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Fotostudio Blitz worden aangepast.

2. Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Fotostudio Blitz is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Fotostudio Blitz zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. Fotostudio Blitz is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Fotostudio Blitz niet geschikt zijn om te tonen. 

3. Het aantal nabewerkte foto's kan per rapportage verschillen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de richtgetallen genoemd op de site of door Fotostudio Blitz zelf.
4. Binnen 20 werkdagen na uw reportage, ontvangt u via wetransfer de foto's in klein formaat met watermerk en nummer. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u foto's kunt kiezen om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

5. Na de (na)bestelling ontvang u een factuur, na betaling van de factuur ontvangt u de gekozen foto's in groot formaat zonder watermerk/logo via wetransfer.

6. De digitale foto's zijn na het versturen niet meer te ruilen of te annuleren.
 

3. Boekingen
1. Boeken kan via het formulier op de site of per e-mail.
2. Eventuele reiskosten van Fotostudio Blitz zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Fotostudio Blitz heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Bij akkoord dient u de volledige betaling te hebben voldaan voor het ontvangen van de foto's.
5. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s buiten gemaakt worden, bij regen kan dit ook in de studio. 
6. Wilt u de reportage bij voorkeur buiten, vermeld dit dan bij de boeking.

4.Annuleringen/verzetten/vertraging

1. Sommige dagen heeft Fotostudio Blitz alleen studio- of buitenshoots. Het is niet mogelijk om kosteloos van lokatie te veranderen.

2. Fotostudio Blitz kan bij slecht weer de buitenshoots verzetten naar de studio of naar een andere datum.

3. Tot 24uur voor de reportage kan deze eenmalig kosteloos verzet worden, hierna brengt Fotostudio Blitz minimaal 25 euro in rekening.

5. Bij ziekte of twijfel dient u uiterlijk 24u van te voren te verzetten. Bij ziekte kan Fotostudio Blitz niet voldoen aan haar streven om de klant op een goede manier te fotograferen. De reportage toch door laten gaan is dan ook geheel voor eigen risico.

6. U dient uiterlijk 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn op de afgesproken lokatie.

7. Fotostudio Blitz behoud het recht om bij grote vertraging (15min na de afgesproken tijd) de shoot te annuleren. Eventuele vouchers/ aanbetalingen vervallen. Wilt u verzetten dan brengt Fotostudio Blitz minimaal 25 euro in rekening.

8. Bij kleine vertraging (tot max. 15 minuten na de afgesproken tijd) kan de reportage doorgaan binnen de nog beschikbare tijd.

5. Betalingen & levertijd
1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. Na betaling ontvangt u de foto's via wetransfer.
3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

6. Cadeaubonnen/vouchers
1. U kunt bij Fotostudio Blitz een cadeaubon kopen.
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Fotostudio Blitz.
5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of nabestellingen.
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

7. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 7.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

6. Specifieke wensen dienen voor of tijdens de reportage kenbaar worden gemaakt.

7. Fotostudio Blitz streeft er naar iedere kant, binnen haar mogelijkheden, zo goed mogelijk te fotograferen. Fotostudio Blitz is op geen enkele manier aansprakelijk als dit wegens ziekte/stemming/gedrag eo. niet mogelijk is. Voorbeeld: Fotostudio Blitz valt niets te verwijten als een kind weigert te lachen.

8. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Fotostudio Blitz. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Fotostudio Blitz. U koopt een digitale foto en niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Fotostudio Blitz. Hier voor kunnen kosten in rekening worden gebracht.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Fotostudio Blitz(Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Fotostudio Blitz kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
5. Op alle foto’s van Fotostudio Blitz rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotostudio Blitz. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6. Fotostudio Blitz mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden.
7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Fotostudio Blitz" Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
8. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
9. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van Fotostudio Blitz.
10. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotostudio Blitz. Bij inbreuk komt Fotostudio Blitzy een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Fotostudio Blitz gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.

bottom of page